Kouvolan Varuskunnan Metsästäjät ry

- Eräharrastusta jo vuodesta 1963 -

 

Kouvolan Varuskunnan Metsästäjät ry on Pohjois - Kymenlaaksossa aktiivisesti riista- ja kalakantojen hoidon, kenneltoiminnan sekä paikallisen yhteiskunnan parissa toimiva metsästysyhdistys.
Jäsenistö koostuu pääasiassa Kouvolan, Utin ja Valkealan varuskuntien palkatusta sekä evp - henkilöstöstä.  Perinteikäs jahtiseura tarjoaa jäsenistölleen erinomaiset harrastusmahdollisuudet pohjoiskymenlaaksolaisessa kansallismaisemassa.

 

KVM:n jäsensivut on tarkoitettu ensisijaisesti KVM:n jäsenille. Näiltä sivuilta löytyy jäsenistöä koskevia asioita. Jäsensivuille pääsevät seuramme jäsenet omilla tunnuksillaan, jotka lähetetään jäsenistölle sähköpostilla.

Jäsensivuilta löydät:

- jäsentiedotteet

- metsästys- ja kalastusalueiden kartat

- tulevat tapahtumat

- uutisia / ajankohtaisia asioita

 

Seuran toimintaa kuvataan seuran säännöissä seuraavasti:

 

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on harjoittaa vuokraamillaan tai omistamillaan alueilla järkiperäistä

 • metsästystä ja riistanhoitoa sekä näiden edellyttämää luonnonsuojelua
 •  kalastusta, kalankasvatusta ja kalavesien hoitoa
 • kenneltoimintaa
 • ampumaurheilua sekä
 • edellä mainittuihin liittyvää kilpailutoimintaa

 

3 § Seuran toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii:

 • Hankkimaan käyttöönsä metsästys-, ja riistanhoitoalueita sekä kalastukseen sopivia vesialueita
 • Edistämään metsästykseen ja kalastukseen liittyvien lakien, asetusten ja hyvien tapojen tuntemusta sekä valvomaan alueellaan niiden noudattamista
 • Edistämää puhdasrotuisten koirien pitoa, koulutusta, käyttöä, kasvatusta ja jalostusta
 • Harjoittamaan tarkoitusperiinsä sovellettua kilpailu- ja näyttelytoimintaa sekä valistus työtä järjestämällä esitelmiä- ja opetustilaisuuksia sekä näyttelyitä ja muita vastaavia samantapaisia tilaisuuksia kiinnittäen erityistä huomiota nuorisotyöhön
 • Liittymään niihin yhdistyksiin ja yhteisöihin, joiden tarkoitukset on mainittu 2§:ssä tai, jotka muuten palvelevat jäsenistön etuja
 • Kunnioittamaan sopivalla tavalla henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti toimineet seuran hyväksi

JÄSENANOMUS

Jäsenanomuksen pääset täyttämään yläpalkista. Noudata siellä annettuja ohjeita. Näin varmistamme, että meillä on käytössämme kaikki oleelliset tiedot sinusta jäsenhakemuksesi käsittelemiseksi. Toki voit kertoa itsestäsi laajemminkin. Se on erityisesti suotavaa silloin, jos seurassamme ei ole sinua ennestään tuntevia ihmisiä, jotka voisivat kertoa sinusta tarkemmin. Kiitos!

Ote seuran säännöistä.

" Varsinaiseksi jäseneksi seuran johtokunta voi anomuksesta hyväksyä Kouvolan, Utin ja Valkealan varuskunnissa puolustusvoimien tai puolustusministeriön palveluksessa olevan viran- tai toimenhaltijan sekä siviilityöntekijän.

Koejäseneksi seuran johtokunta voi anomuksesta hyväksyä Kouvolan, Utin ja Valkealan varuskunnissa puolustusvoimien tai puolustusministeriön määräaikaisessa palveluksessa olevan henkilön. Koejäsenyys on määräaikainen. Koejäsenyys voi kestää enintään kolme (3) vuotta, minkä jälkeen seuran yleinen kokous voi anomuksesta hyväksyä ko. henkilön varsinaiseksi jäseneksi."